Byenveni nan kwen Sipèentandan an. Anba a ou pral jwenn bilten ak memo enfòmasyon ki soti nan Sipèentandan Distri Lekòl Lake Forest la, Dr Steven V. Lucas.

Ane lekòl 2020-2021

 • Avril 2021
 • Prentan 2021 Mizajou
 • Prentan 2021 Lèt Evalyasyon
 • Fevriye 2021
 • Janvye 2021
 • Desanm 2021
 • Novanm 2021
 • 15 Oktòb 2020 Notifikasyon COVID
 • Oktòb 2020
 • Septanm 2020
 • 2020-2021 relouvri lekòl yo
 • Retounen nan lekòl PowerPoint
 • Jiyè relouvri lekòl lèt / sondaj
 • Lake Forest Angajman pou Ekite ak Responsablite
 • Byenveni Bilten nouvèl pou 2020-2021 Ane Lekòl la